Čistění umělých povrchů sportovišť

Nabízíme

  • střednědobá údržba fotbalových hřišť s gumovým granulátem strojem SMG CareMax CM2B

  • sezónní údržbu profesionálním strojem SMG TurfSoft TS2

  • doplňování pískového a granulátového vsypu do sportovišť a fotbalových hřišť

Stroje pro povrchy s výplní pískovou nebo gumovým granulátem. Je určen pro pravidelnou údržbu a trvalé uchování hodnoty syntetických sportovních povrchů - tenisovách kurtů a fotbalových hřišť. Údržbu velkých fotbalových hřišť provádíme dle pokynu asicoace zhotovitelů fotbalových hřišť s uměllými trávníky při ESTO o.s.

Výhody pravidelné údržby sportoviště

Řádné čištení a údržba je velmi důležitá pro zachování vlastností povrchu konzistentně po celé jeho ploše. Tím se také prodlužuje doba životnosti syntetického povrchu. V neposeldní řadě se uchováváním kvality povrchu snižuje riziko úrazu.

Proces čištění povrchu strojem SMG CareMax CM2B

  1. Vyčištění trávníku před dekompresí (provádí se jen při velmi silném znečištění povrchu trávníku organickými látkami jako je listí, malé větvičky atd.). Rotační kartáč je výškově nastaven na povrch trávníku a do sběrných košů sbírá znečištění na povrchu hřiště.
  2. Dekomprese (provzdušnění). Provádí se ve dvou cyklech a to příčně a podélně trávníku pomocí dekompresní lišty. Plocha hřiště se provzdušní, změkčí a uvolní se sešlapaný granulát.
  3. Vyčištění granulátu na ploše trávníku po dekompresi. Provádí se příčně nebo podélně trávníku. Rotační kartáč pročistí granulátový vsyp trávníku a pomocí systému filtrů z něj odstraní prach, jemné nečistoty a ulámaný vlas trávníku. Granulát je vysáván a po pročištění je přes vibrační síto vrácen zpět do trávníku.
  4. Závěrečné překartáčování trávníku pomocí kartáčů. Provádí se příčně a podélně trávníku.

Proces čištění povrchu strojem SMG TurSoft TS2

Rotační kartáč vynese vrchní vrstvu plnícího materiálu do síta. Zde je od něj separována hruba i jemnější nečistota, která je zachycena filtrem. Vyčištěný plnící materiál (písek, gumové granule) je pak rovnoměrně vpraven zpět do povrchu přes vibrační síto v rovnoměrných dávkách.

 

Používaná technologie SMG CareMax CM2B

Používaná technologie SMG TurSoft TS2